Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế quốc tế, việc hợp tác, giao lưu, đàm phán thương mại diễn ra thường xuyên với quy mô rộng lớn. Trong cuộc đàm phán thương lượng giữa hai đối tác, vai trò của phiên dịch viên vô cùng quan trọng, quyết định đến sự thành bại của một hợp đồng giao dịch.
Phiên dịch thương mail, phiên dịch dành cho thương mai

PHIÊN DỊCH TIẾNG THÁI  ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI LÀ GÌ?

– Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế quốc tế, việc hợp tác, giao lưu, đàm phán thương mại diễn ra thường xuyên với quy mô rộng lớn. Trong cuộc đàm phán thương lượng giữa hai đối tác, vai trò của phiên dịch viên vô cùng quan trọng, quyết định đến sự thành bại của một hợp đồng giao dịch.
– Phiên dịch viên tiếng Thái là người truyền đạt ý kiến của hai phía đối tác một cách trung thực, đồng thời phải khéo léo làm giảm bớt không khí căng thẳng trong mỗi cuộc đàm phán. Điều này đòi hỏi hai bên tham gia thương lượng phải tìm hiểu sự khác biệt trong văn hóa ứng xử giữa hai dân tộc đồng thời cũng cần phải linh hoạt trong cách giao tiếp ứng xử. Ngoài ra, vì đóng một vai trò quan trọng trong việc đàm phán của hai bên, Phiên dịch viên cũng phải hiểu biết những quy tắc ứng xử trong giao tiếp quốc tế, những kĩ năng đối ngoại, Nắm nhiều thông tin về các dân tộc châu Âu nhưng không theo mẫu rập khuôn …
– Trong một cuộc đàm phán, một hội nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, phiên dịch viên đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc thành công hay không thành công cho cuộc Hội nghị, đàm phán hợp đồng, dự án …

Hiểu được điều đó, các phiên dịch viên của công ty dịch thuật Việt Nam đều là người có trình độ chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, đã từng tham gia phiên dịch tiếng Thái cho nhiều buổi đàm phán thương mại
– Có kỹ năng thuyết trình, trình bày cũng như kỹ năng thuyết phục đối tác.
– Có đầu óc nhạy bén trong kinh doanh, giải quyết vấn đề tức thời, ứng phó nhanh với các tình huống bất ngờ trong đàm phán.
– Phong cách đàm phán chuyên nghiệp, tạo được niềm tin và uy tín đối với đối tác của quý vị.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các loại hình phiên dịch Tiếng Thái chuyên nghiệp sau:

CÁC LOẠI HÌNH PHIÊN DỊCH TIẾNG THÁI  KHÁC

1. Dịch nối tiếp tiếng Thái (consecutive interpreting):
Là loại hình mà sau khi nghe người phát biểu nói xong một đoạn ngôn ngữ gốc người phiên dịch sẽ bắt đầu chuyển tải sang ngổn ngữ đích cho người nghe. Loại hình này phù hợp với các yêu cầu dịch tháp tùng, giao dịch thương mại, sự kiện công ty, đoàn chuyên gia v.v

2. Dịch song song, dịch cabin tiếng Thái (simultaneous interpreting):
Là loại hình mà người phiên dịch thường ngồi trong một cabin cách âm, nghe người nói bằng tai nghe và dịch vào microphone, người phiên dịch phải dịch song song ngay sang ngôn ngữ đích trong khi ngưới phát biển đang nói. Loại hình này phù hợp với các hội nghị, hội thảo, sự kiện lớn của các tập đoàn, cơ quan chính phủ.

3. Dịch thầm tiếng Thái: (whispered interpreting): là loại hình phiên dịch tương tự như dịch song song nhưng người phiên dịch được yêu cầu ngồi cạnh một nhóm ít người nghe và dịch nhỏ cho họ nghe.