Hợp pháp hóa lãnh sự tiếng Thái

Hợp pháp hóa lãnh sự tiếng Thái La

Hợp pháp hóa lãnh sự– Chứng Nhận lãnh sự tiếng Thái Lan Thái Lan không là nước thuộc Danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn Hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng tại Việt Nam, vì vậy bất kỳ tài liệu gì từ tiếng Thái Lan, để có thể dịch thuật […]