Dịch thuật chuyên ngành

Dịch thuật tài liệu – hồ sơ chuyên ngành hóa chất từ tiếng Thái Lan

Tầm quan trọng của ngành hóa chất với cuộc sống Ngành công nghiệp hóa chất đóng vai trò quan trọng trong kinh tế. Sản phẩm hóa  chất góp mặt trong rất nhiều sản phẩm. Từ sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, mỹ phẩm, đến sản phẩm dùng trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi […]

Dịch thuật tài liệu tiếng Thái Lan CO – CQ

Thái Lan – Sự gắn kết giữa các nền kinh tế Thái Lan –  Xứ sở chùa vàng, một quốc gia bè bạn với nước ta. Cả hai trải qua hàng trăm năm với bề dày lịch sử, văn hóa, con người và đặc biệt là kinh tế Nói về vấn đề này, Kinh tế […]