Thông dịch tiếng Thái tại quận Thủ Đức

Phiên dịch thông dịch tiếng Thái tại Quận Thủ Đức Sài Gòn Tphcm

Phiên dịch tại Nhà Máy, phiên dịch chuyên nghiệp tại Nhà Máy

Phiên dịch tiếng Thái/Thông dịch tiếng Thái tại Quận Thủ Đức Trong những năm gần đây, quan hệ Việt-Thái đang phát triển rất tốt đẹp trong tất cả các lĩnh vực : từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục tới khoa học-công nghệ, quốc phòng…, đưa Thái trở thành một trong những đối tác […]