Thông dịch tiếng Thái Quận Bình Thạnh

Phiên dịch thông dịch tiếng Thái tại Quận Bình Thạnh Sài Gòn Tphcm

Phiên dịch tiếng Thái/Thông dịch tiếng Thái tại Quận Bình Thạnh Trong những năm gần đây, quan hệ Việt-Thái đang phát triển rất tốt đẹp trong tất cả các lĩnh vực : từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục tới khoa học-công nghệ, quốc phòng…, đưa Thái trở thành một trong những đối […]