Phiên dịch tiếng Thái tại Quận Bình Tân

Phiên dịch thông dịch tiếng Thái tại Quận Bình Tân Sài Gòn Tphcm

Dịch thuật chuyên ngành công nghệ thông tin, dịch công nghệ thông tin

Phiên dịch tiếng Thái/Thông dịch tiếng Thái tại Quận Bình Tân Trong những năm gần đây, quan hệ Việt-Thái đang phát triển rất tốt đẹp trong tất cả các lĩnh vực : từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục tới khoa học-công nghệ, quốc phòng…, đưa Thái trở thành một trong những đối […]