hoàn tiền khi dịch sai

Hoàn tiền 100% nếu dịch Sai 10%

Hàng ngày Dịch thuật Sài Gòn luôn nỗ lưc cố gắng để mang tới cho khách hàng dịch vụ Dịch thuật tốt nhất Việt Nam nhưng Dịch thuật Sài Gòn  vẫn luôn cố gắng mang tới cho Quý khách hàng nhưng cam kết chắc chắn hơn nữa và không chỉ là lời nói suông, không hứa hẹn […]